Rozwiązania dla mobilnej spektroskopii NIR

trinamiX uczyni niewidzialne widocznym

Świadome i zdrowe decyzje życiowe to te, które każdy z nas stara się podejmować, ale czasami widoczne informacje nie wystarczają. trinamiX pomaga Ci dokonywać właściwych wyborów dzięki zastosowaniu naszych mobilnych rozwiązań spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIR). Spektroskopia jest sprawdzoną metodą przemysłową, którą trinamiX teraz czyni dostępną i przystępną poza zastosowaniami w fabryce i laboratorium.

trinamiX opracował własne i opatentowane detektory podczerwieni, które mogą widzieć światło w zakresie długości fali do 3 μm – bardzo istotny obszar w spektrum podczerwieni. Czujniki podczerwieni trinamiX są bardzo małe, posiadają wysoką czułość detekcji i umożliwiają stworzenie potężnego, miniaturowego spektrometru NIR: „laboratorium w kieszeni”.

trinamiX wprowadza te mobilne rozwiązania spektroskopii na rynek, umożliwiając dostęp do zaawansowanej technologii osobom spoza laboratorium. Dzięki naszej technologii próbka już nie jest wysyłana do laboratorium, ale to laboratorium przychodzi do próbki.

Zastosowania naszych rozwiązań spektroskopii NIR

Analiza surowców, pasz i dawek

Przejrzystość dotycząca jakości ,składu surowcowego i wartości pokarmowych paszy jest kluczowa przy uwzględnianiu potrzeb żywieniowych zwierząt hodowlanych. trinamiX wyposaża producentów pasz, dietetyków i rolników w potężne narzędzie do elastycznej analizy pasz na miejscu.

Analiza żywności i napojów

Wszyscy pragniemy zdrowo się odżywiać, zarówno dla siebie, jak i dla naszych rodzin, ograniczać ilość marnowanej żywności z powodu psucia się i osiągnąć ogólną większą przejrzystość w zakresie naszych produktów spożywczych.

Aby sprostać tym potrzebom, trinamiX zapewnia wszystkim w branży spożywczej i napojowej natychmiastowy dostęp do informacji dotyczących świeżości, dojrzałości i składników odżywczych każdej próbki żywności, co pomaga optymalizować procesy i jakość produktów.

 Zastosowania obejmują ocenę jakości przychodzących, łatwo psujących się towarów, takich jak oleje, ryby, warzywa i owoce, zarówno w trakcie przechowywania, jak i na półkach sklepowych. Ponadto, trinamiX oferuje możliwość oceny poziomu składników odżywczych w dowolnym momencie w całym łańcuchu produkcji.

Zamiast wysyłać próbkę do laboratorium, przenosimy laboratorium do próbki

Rozwiązanie najbardziej skomplikowanych wyzwań branży paszowej

BASF Animal Nutrition i trinamiX połączyły siły, aby wprowadzić rozwiązanie Mobilnej Spektroskopii NIR trinamiX do branży paszowej. Ta współpraca łączy wiedzę BASF w dziedzinie żywienia zwierząt i ekspertyzę trinamiX w zakresie mobilnej spektroskopii NIR, aby sprostać jednemu z najbardziej skomplikowanych wyzwań branży paszowej.

Wiedza na temat zawartości odżywczej i jakości materiałów paszowych jest kluczowa dla zapewnienia optymalnego i efektywnego żywienia hodowanych zwierząt.

Proces ten rozpoczyna się od dostarczania i przetwarzania wysokiej jakości składników w zakładach produkcyjnych, a kończy precyzyjnie sformułowanymi dietami na fermie. Dzięki naszemu rozwiązaniu Mobilnej Spektroskopii NIR, nasi klienci otrzymują natychmiastowe informacje w dowolnym miejscu, gdzie składniki paszowe i surowce są przemieszczane, przetwarzane lub podawane.

Nasze rozwiązanie Mobilnej Spektroskopii NIR obejmuje szeroki zakres zastosowań:

  • Kontrole jakości składników i surowców przetwarzanych w zakładach paszowych i integratorach

 

  • Precyzyjne formułowanie diet na fermie

 

  • Ciągłe monitorowanie pasz i surowców na fermach

Jak nasze mobilne rozwiązanie sprawdza się na farmie

  • Obejrzyj nasz film, aby dowiedzieć się więcej, jak nasze rozwiązanie przyczynia się do dostosowania żywienia do twoich potrzeb.

Potężne, oparte na chmurze połączenie przenośnego urządzenia, aplikacji na smartfony i portalu dla klientów.

Nasz sprzęt jest

  • Łatwy w obsłudze Nasz przenośny sprzęt oferuje intuicyjne użytkowanie i działa po naciśnięciu jednego przycisku.
  • Niezawodny Możesz polegać na wydajności swojego urządzenia – nawet pod wpływem temperatury lub obciążenia mechanicznego.
  • Powtarzalny Niezależnie od liczby używanych urządzeń, wyniki są spójne i powtarzalne.
  • Wygodny Nasze urządzenie z funkcją Bluetooth umożliwia natychmiastowy i bezproblemowy transfer danych.
  • Skalowalny Wysokiej jakości układy IR, które są montowane w Austrii/Niemczech
Scroll to Top